<<  Su Sondajı >>
.

Sondaj demek, ustalık demektir. Suyu yeraltından makina çıkarmaz. Ustanın, sondajcının ustalığı suyu çıkarır. Sondaj yapılmadan önce jeolojik araştırma-jeofizik etüt -hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı,su sondaj çalışması için en uygun Kuyu yeri tespit edilmeli ve Kuyu İnşa ve Tatbik Projesi hazırlanmalıdır. Aksi halde sondaj için harcanacak para tamamen boşa gidebilir.

Yapılacak su araması-etüt neticesinde; açılacak su kuyusu tasarımı yapılmalı; sondaj derinliği, sondaj lokasyonu, sondaj yöntemi ve sondaj sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir. Su Sondaj öncesi yapılacak Su Arama Su Etüdü çalışmaları ile doğru bir Kuyu Yeri seçimi ve iyi bir sondaj tekniği ile Yeraltı suyu elde edebilirsiniz.